abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs...
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
De verzengende zomer en het warme najaar zullen velen bij het terugblikk...
Overpeinzing

Alle dingen nieuw

Door de Stellingwerver kerkgemeenschap op woensdag 2 januari 2019 09:00
  • ignore touch

    Luut Lise, Onafhankelijke Baptistengemeente Haulerwijk. © NDC mediagroep

mail pinterest

“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Openbaring 21:5a

Het nieuwe jaar is begonnen. Als er goede voornemens zijn gemaakt zullen die dan ook uitkomen? In het bovenstaande gedeelte is sprake van alle dingen nieuw maken. Dit betekent dat het oude niet goed genoeg was. Dit wordt gezegd door de Here Jezus: “Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde.” Dit ziet op hetgeen nog gaat gebeuren. Op een andere plaats staat het volgende: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Korinthe 5:17. Dit is veel meer dan een nieuw jaar. Dit spreekt van degene die de Here Jezus heeft leren kennen. Is het oude van de mens dan niet goed genoeg? De mens is van nature een nakomeling van Adam. Adam is de eerste mens die door God is geschapen. Adam was ongehoorzaam aan het gebod wat aan hem was gegeven door God. Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad. De zonde was door deze daad van ongehoorzaamheid een feit. Ieder mens heeft daarom een zondige natuur. De mens wordt hierdoor gescheiden van God. Adam wandelde met God voor deze daad van ongehoorzaamheid in oprechtheid. Dit was hetgeen God bedoelde toen hij de mens Adam schiep. De afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij de geboorte van de Here Jezus, Zijn komst naar deze wereld. HIJ was degene die volkomen in afhankelijkheid van zijn Vader heeft geleefd. HIJ is ons mensen gelijk geworden, met uitzondering van de zonde. HIJ was gehoorzaam in alles en heeft zijn leven gegeven; is gestorven aan het kruis op Golgotha, daar gaf HIJ zijn bloed. Door deze geweldige daad is het mogelijk om een nieuwe schepping te worden. Als je behouden wilt worden dan is dit van toepassing: ”Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden,” Handelingen 16:31. Het komende jaar ligt voor ons. Wat zou het geweldig zijn om dat te ontvangen in je leven: het nieuwe leven.

Luut Lise, Onafhankelijke Baptistengemeente Haulerwijk