abonneer nu
dossiers
Henk Vondeling gaat langs bij boeren in de Stellingwerven. De agrariërs...
Alles over de aanleg van de nieuwe N381 tussen Donkerbroek en Appelscha.
Anne Westerhof bezoekt kunstenaars in hun atelier om ze te portretteren....
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Dorpen

Opmerkelijke vondsten bij werkzaamheden langs N381

Geplaatst op woensdag 11 juli 2018 13:39
  • De brug in de nieuwe N381 over de Tjonger krijgt de naam 'Lochtenrek'. © Eigen foto

pinterestmail

Donkerbroek - Tijdens werkzaamheden in het gebied tussen de Balkweg, de Tjonger en de N381 zijn archeologische vondsten gedaan.

Zo is er tijdens de verbreding van de natuursloot een stuk van een gewei en een aardewerken pot gevonden. De twee vondsten dateren mogelijk uit het Neolithicum (de nieuwe steentijd). MUG ingenieursbureau doet hier nu onderzoek naar.

Slenken en poelen

Het gebied is ingericht voor natuurontwikkeling. In het gebied zijn delen geplagd en slenken en poelen aangelegd. De natuursloot van de Kuinder is verbreed en voorzien van natuurlijke, flauwe taluds. De vrijgekomen grond is gebruikt om een natuurlijke ophoging te creëren. Zo is er veel diversiteit in het landschap waardoor flora en fauna de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het leefgebied van de dassen is vergroot en ringslangen en poelkikkers hebben alle ruimte om zich voort te planten. Ook zijn er paaiplaatsen aangelegd voor vissen. Dit zijn plekken in de natuursloot waar meer waterdiepte is.

Natuursloot

Tijdens de komende werkzaamheden van de verdubbeling van de weg tussen Donkerbroek en Oosterwolde wordt een verbinding gemaakt tussen de natuursloot en de Tjonger aan de oostkant van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Dan gaat het water dat nu in de Tjonger loost door de natuursloot stromen. Door de lagere stroomsnelheid van het water krijgen diverse diersoorten de kans zich verder te ontwikkelen.

Het is niet de eerste keer dat er op deze plek archeologische vondsten worden gedaan, zo is te lezen op deze site: http://www.archeoweb.nl/pages/nieuws.php 

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Nieuwe Ooststellingwerver' toe als contact in uw telefoon, 06-3068 9713, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.
DOSSIERS dossiers