abonneer nu
Dossiers
Plus Artikelen
Oosterwolde - Het college wil een ton extra van de raad om meer mensen m...
Haulerwijk - Sipke Bijzitter (39) woont al ruim tien jaar met veel plezi...
Donkerbroek - Wint Donkerbroek dit paasweekend haar twee wedstrijden, is...
Oosterwolde – Een 30-jarige inwoner van Oosterwolde die seksafspraken ...
Prikkedam

Er is de laatste tijd weer veel te doen om de Prikkedam. Het circuit is eigenlijk niet weg te denken uit Makkinga, al denkt niet iedereen er zo over.

dossiers
Dossier artikelen
ignore touch
07-03-2019 om 18:03
Makkinga – De motorsportvereniging De Prikkedam is door de Raad van State op alle punten in het ongelijk gesteld in een beroepsprocedure tegen de opgelegde dwangsommen door de gemeente...
ignore touch
07-03-2019 om 12:34
Makkinga - De Commissie m.e.r. heeft het geluidonderzoek voor het bestemmingsplan van motorcrossterrein De Prikkedam bij Makkinga beoordeeld.
ignore touch
16-01-2019 om 11:49
Makkinga - Motorsportvereniging De Prikkedam wil door middel van het zogenoemde ‘trial en error’ onderzoeken waardoor de geluidspieken op het motorcrossterrein in Makkinga worden veroorzaakt.
ignore touch
18-12-2018 om 21:01
Oosterwolde – Wethouder Marcel Bos krijgt van de raad van Ooststellingwerf een jaar de tijd om een bestemmingsplan vast te stellen voor het circuit de Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
02-10-2018 om 20:45
Oosterwolde / Makkinga - De raadsfractie van D66 in Ooststellingwerf heeft dinsdagavond in een commissievergadering kritische vragen gesteld over de extra geraamde kosten voor een nieuw...
ignore touch
25-07-2018 om 15:29
Makkinga - De Motorsportvereniging (MSV) in Makkinga wil niet aan een opgelegde dwangsom voldoen.
ignore touch
10-04-2018 om 19:52
Oosterwolde - Wethouder Henk van de Boer (VVD) gaat proberen op de valreep van zijn tijdelijke ambtsperiode alsnog het gevoelige dossier 'De Prikkedam' tot een goed einde te brengen.
ignore touch
16-01-2018 om 22:04
Makkinga - De familie Van Rossem in Makkinga heeft bij de politie aangifte gedaan wegens ‘een zeer ernstige doodsbedreiging’ vorige week.
ignore touch
12-01-2018 om 11:17
Makkinga - Op 3 december 2016 heeft de motorclub in Makkinga zonder vergunning een geluidsscherm geplaatst op de bestaande geluidswal direct langs circuit Prikkedam.
ignore touch
20-12-2017 om 11:49
Makkinga - De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft dinsdagavond met grote tegenzin voor de derde keer een voorbereidingsbesluit genomen over motorcircuit de Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
07-12-2017 om 15:29
Makkinga - De gemeenteraad in Ooststellingwerf neemt deze maand voor de derde keer een voorbereidingsbesluit over het gebied van motorsportcircuit De Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
23-05-2017 om 22:52
Oosterwolde – Zolang motorcircuit ‘De Prikkedam’ in Makkinga onder de rechter is, blijft het college van Ooststellingwerf weigeren handhavend op te treden tegen vermeende klachten over...
ignore touch
20-04-2017 om 13:03
Makkinga - De Commissie m.e.r. adviseert om het onderzoek naar de milieueffecten van het motorcrossterrein Prikkedam gefaseerd uit te voeren. Eerst moet worden verkend welke activiteiten binnen de...
ignore touch
08-02-2017 om 17:37
Makkinga - De gemeente staat een al geplaatst geluidsscherm op crosscircuit Prikkedam in Makkinga toe. Wel moet de motorsportvereniging een vergunning voor het scherm aanvragen.
ignore touch
20-12-2016 om 20:49
Oosterwolde - Een nieuw goed doortimmert bestemmingsplan voor het gebied de Prikkedam in Makkinga moet rekening houden met zowel de belangen van omwonenden als de motorclub.
ignore touch
16-11-2016 om 16:14
Makkinga - De gemeente legt Motorclub Ooststellingwerf (MCO) een dwangsom op vanwege overtreding van de geluidsvoorschriften op circuit Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
02-11-2016 om 14:48
Makkinga - 'Ruimte en tijd'. Dat is wat wethouder Sierd de Boer aan de gemeenteraad vraagt voor het - toch al langslepende - hoofdpijndossier Prikkedam.
ignore touch
08-10-2016 om 10:15
Makkinga - Motorclub Ooststellingwerf (MCO) bestaat zeventig jaar. Dat jubileum wil MCO niet ongemerkt voorbij laten gaan.
ignore touch
22-09-2016 om 10:04
Makkinga - De Raad van State heeft een beroep dat de familie Van Rossem indiende tegen een besluit van de gemeente over crosscircuit Prikkedam gegrond verklaard.
ignore touch
20-09-2016 om 12:33
Makkinga - 'Dat een beheersverordening door de rechtbank en nu ook door de Raad van State onverbindend wordt verklaard, is een unicum in Nederland. Deze twijfelachtige eer valt de gemeente...
ignore touch
16-09-2016 om 12:55
Makkinga - De gemeente Ooststellingwerf hoeft niet handhavend op te treden tegen het gebruik van motorcrossterrein Prikkedam in Makkinga. Dit oordeelt de Raad van State.
ignore touch
10-08-2016 om 13:16
Makkinga – Er hangt MCO Prikkedam een dwangsom van enkele duizenden euro’s boven het hoofd. Tijdens trainingen op het Prikkedamcircuit is het maximaal toegestane geluidsniveau overschreden.
ignore touch
15-04-2016 om 11:03
Makkinga - MC Ooststellingwerf, in de volksmond beter bekend als Motorcrossbaan de Prikkedam, bestaat 70 jaar. In het kader van dit jubileum krijgt de club een staander van de KNMV.
ignore touch
18-02-2016 om 13:57
Makkinga - Het dossier Prikkedam kent een lange voorgeschiedenis. Daar wordt nu een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd.
ignore touch
13-01-2016 om 17:07
Makkinga - Roel en Constance van Rossem willen twee misverstanden uit de wereld helpen.
ignore touch
26-11-2015 om 18:52
Makkinga - De gemeente heeft de familie Van Rossem gedeeltelijk in het gelijk gesteld wat betreft de bezwaren van de familie tegen crosscircuit Prikkedam in Makkinga.
ignore touch
26-11-2015 om 08:06
Makkinga - Voor het terrein van circuit Prikkedam in Makkinga wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
ignore touch
20-11-2015 om 20:11
Makkinga - Om tot een goede planologische regeling te komen voor motorcrosscircuit Prikkedam in Makkinga, heeft de gemeente een nieuw team samengesteld. Dit team is al met het dossier aan de slag...
ignore touch
16-09-2015 om 09:18
Makkinga - Het college gaat onderzoeken of reparatie van het eerder door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan voor crosscircuit Prikkedam tot de mogelijkheden behoort.
ignore touch
03-09-2015 om 12:26
Makkinga - Er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor crosscircuit Prikkedam in Makkinga. Dat vinden de fracties in de gemeenteraad van Ooststellingwerf.